Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH MEDICINSKI FAKULTET
24.4.2018
12:00-16:00
ZTMFBIH SŠC JAJCE
24.4.2018
09:00
ZTMFBIH FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
25.4.2018
10:00

Više informacija

DARUJTE KRV

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
Akcija darivanja krvi zaposlenika KJKP Toplane Sarajevo

Sarajevo, 10.02.2017. godine – Zaposlenici KJKP Toplane Sarajevo su u saradnji sa     Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH realizovali akciju darivanja. Krv za oboljele i povrijeđene dalo je 28 uposlenika KJKP Toplane Sarajevo, starosne dobi između 20 i 60 godina, koji su na taj način pokazali svoju humanost. Sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da je 13 zaposlenika prvi put dalo krv, te su postali dio velike porodice dobrovoljnih davaoca krvi. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo zaposlenicima KJPK Toplane Sarajevo na iskazanoj humanosti .   Sreća je spasiti nekome život! #DarujKrv 

AKTUELNO

U FOKUSU

2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu
Udruženje hematologa i transfuziologa na čelu sa dr med.sci Azrom Jahić organizovalo je 2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu (hotel Radon Plaza) od 26.-28.10.2017. godine. Dr Aida Đozo predsjednica Organizacionog odbora i dr mr sci. Elma Ćatović- Baralija, prim. dr Jasminka Kurilić, direktorica ZTMFBiH, te prof. Meliha Sakić, iznijele su organizaciju ovog zahtjevnog, ali uspjelog Kongresa.Značajan doprinos Kongresu dale su i prof.dr Alma Sofo-Hafizović predsjednica Naučnog odbora, te doc. dr Sunita Ćustendil- Delić, također ispred Naučnog odbora. Kongresu je prisustvovao veliki broj međunarodnih gostiju i učesnika, te veoma cijenjeni profesori i gosti. Tokom Kongresa posjetioci su imali priliku slušati preko stotinu načnih radova iz oblasti hematologije, transfuziologije, koagulacije,  kao i pedijatrijske hematoonkologije. Nakon pozdravnih govora domaćina Kongresa, predstavnika Naučnog i Organizacionog odbora, Kongres je otvoren prezentacijom Prof. Ercument Ovali (ACIBADEM) sa temom: “Cellular manipulation in hematopoetic stem cell transplantation”. Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva u oblasti: transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, hematopatologije, bolesti koagulacije, organizacije transfuzijske medicine, dobrovoljnog davalaštva, testiranja, pripreme komponenata krvi, pedijatrijske hematologije, kliničke transfuzije, te kontrole kvaliteta (hemovigilanse).   Zaključci kongresa su sljedeći: Hematologija je dostigla zavidan nivo rezultata spram teških izazova sa kojima se susreće. Ovo je oblast u medicini u kojoj je za posljednjih 20 godina postignut veliki napredak, tako da se novine i rezultati u ovoj oblasti prenose i na mlađe kolege.Naglašeno je da je nacionalni interes zasigurno alogenična transplantacija pacijenata, koja se već obavlja u FBIH, ali u nedovoljnom obimu i kapacitetu, te je treba osnažiti i podržati.   Transfuzijska medicina, također doživljava svoju afirmaciju suočena sa narastajućim zahtjevima struke i svih interesnih skupina. Prateći savremena svjetska dostignuća u oblasti transfuziologije, transfuzija u većini centara u rutinsku praksu uvodi savremene metode konzervacije krvi, različite vidove davanja krvi, koncept usmerene hemoterapije, a u skladu sa naučnim saznanjima sukcesivno uvodi testiranja krvi davalaca na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu prenijeti transfuzijom. I ovdje bi sigurno nacionalni interes bio NAT testiranje svih donacija u BiH, na  čemu treba ustrajati. Neslužbeni dio Kongresa uključivao je Ceremoniju svečanog otvorenja u Muzeju Aleje Ambasadora na Bentbaši, a drugog dana Kongresa upriličena je svečana večera u Kongresnoj dvorani hotela Radon Plaza.  Zahvaljujemo se i sponzorima koji su omogućili da se kongres realizuje: Abbot, TuzlaFarm, SarajevoFarm, Octapharma, Roche, Celgene, Acibadem, Takeda, Phizer, Novartis, Medicalpark, InelBH, Amicus, Diahem,BioGnost BiH. Zahvaljujemo se i ISBT -u  na podršci,  kao i tehničkom organizatoru kongresa, agenciji Pro Optimus Tours.  Galeriju možete pogledati ovdje.

Čitajte više