Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH CK ILIDŽA
25.2.2020
12:00
ZTMFBIH CK STARI GRAD
26.2.2020
13:15
ZTMFBIH SOFTRAY SOLUTIONS
28.2.2020
14.00

Više informacija

TOP VIJEST

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH i njegov tim Odsjeka za hemoferezu sa bankom tkiva
Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH i njegov tim Odsjeka za hemoferezu sa bankom tkiva u proteklih mjesec dana uspješno prikupili i zamrzli  na -196C periferne hematopoetske  matične ćelije za 2 pedijatrijska pacijenta „Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, pored donorskih afereza na Odsjeku za hemoferezu sa bankom tkiva izvodi i procedure izdvajanja hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi kod djece i odraslih. Navedena procedura obavezni je dio autologne transplantacije matičnih ćelija. Pedijatrijskim pacijentima primjenjena je  odgovarajuća mobilizaciona terapija na Pedijatrijskoj klinici KCUS. Nakon potrebnih 5 dana,  tim Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, ovim pacijentima je uradio sakupljanje mobiliziranih perifernih matičnih ćelija, automatiziranim postupkom leukafereze, upotrebom ćelijskog separatora. Pacijenti su stari 4 i 6 godina sa težinom ispod 20 kg i dijagnozom Neuroblastoma. Sam postupak podrazumijeva izdvajanje odgovarajuće populacije ćelija unutar kojih se nalaze i ciljane matične ćelije koje je potrebno sakupiti. Nakon postupka sakupljanja, koji je urađen u jednom aktu u trajanju od 6 sati, u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH izvršena je krioprezervacija prikupljenih matičnih ćelija postupkom postepenog zamrzavanja. Naime, nakon  postupka prikupljanja, matične ćelije pohranjene su u Zavodu na minus 196°C u spremnik sa tečnim azotom. Ovako pohranjene  stem ćelije ćuvaju se za pacijente da bi bile transplantirane u skorijoj budućnosti tj. nakon adekvatne  terapije lijećenja osnovne bolesti pacijenata , biće izvršena reinfuzija/transplantacija pohranjenih matičnih ćelija koja podrazumijeva njihovo kontrolirano otapanje i apliciranje pacijentu.  Tim Zavoda čine: dr. Gorana Ahmetović Karić specijalista transfuzijske medicine , dr. Elma Ćatović Baralija  specijalista transfuzijske medicine, dr Kenan Mehić, dr.sci Amela Šahović diplomirani biolog, mr.sci Sanela Sićanica dipl. biolog, ing MLD Selim Arifović i med.tehničar Šahza Kadrispahić. Ovaj tim Zavoda značajan dio Tima za autolognu transplantaciju matićnih ćelija zajedno sa KCUS. Treba naglasiti da ovaj postupak omogućava lijećenje ovakvih pacijenata u BiH, što predstavlja  korist za naš zdravstveni sistem, pacijenta i njegovu porodicu.   U Zavodu postoji stalni rad na usavršavanju srednjeg i visokog medicinskog kadra, te osposobljavanje za primjenu najnovijih tehnologija. „

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
DARUJ KRV BUDI NJIHOV HEROJ

Treća po redu uspješno realizovana akcija darivanja krvi za djecu oboljelu od raka u organizaciji udruženja Srce za djecu, Federalnog Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH . Ponovo smo kao društvo pokazali da marimo, da nam je stalo i da djeca oboljela od raka nisu sama. Ponovo smo uspjeli napraviti da ljubav izvire iz svake pore, da je dobro u ljudima iznad svega. 125 ljudi danas je posjetilo akciju doniranja krvi, a 90 njih je ispunilo uslove i darivalo krv. Hvala od srca svima koji su izdvojili svoje vrijeme i došli sa najčišćom željom za pomoći i najčišćom namjerom, namjerom da spase život jednog djeteta.

AKTUELNO

U FOKUSU

DROPSI
Čast nam je i zadovoljstvo predstaviti vam novog člana našeg tima-DROPSI, koja nestrpljivo čeka druženje sa vama! Hvala Bhtelecom i Messer BiH koji su omogućili da ova vesela kapljica postane dio porodice darivalaca krvi!  

Čitajte više