Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Akcije darivanja krvi

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH PSIHIJATRIJSKA BOLNICA JAGOMIR
08.3.2021
10:00
ZTMFBIH KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
09.3.2021
9.00
ZTMFBIH AGENCIJA ZA BANKARSTVO
10.3.2021
08.00
ZTMFBIH PSIHIJATRIJSKA BOLNICA JAGOMIR
11.3.2021
10.00
ZTMFBIH SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
11.3.2021
11:30
ZTMFBIH PRVA GIMNAZIJA
12.3.2021
10:30