Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Akcije darivanja krvi

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH HOTEL MALAK REGENCY
20.10.2021
14:00
ZTMFBIH KASARANA RAJLOVAC
20.10.2021
09:00-15:00
ZTMFBIH JILD
21.10.2021
11:00-14:00
ZTMFBIH CK TRNOVO
22.10.2021
12:00-14.00
ZTMFBIH DOLAC NA LAŠVI
22.10.2021
12:00-14.00
ZTMFBIH AUTOMOTO KLUB SFC
24.10.2021
11.00-16.00