Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Akcije darivanja krvi

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH DŽEMAT DOLAC NA LAŠVI
25.9.2017
10.00
ZTMFBIH INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU
25.9.2017
10.00-12.00
ZTMFBIH ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KS
26.9.2017
10.00-14.00
ZTMFBIH NAHLA
27.9.2017
16:00-19:00
ZTMFBIH JILD
27.9.2017
15:00-17:00
ZTMFBIH CENTRALNA BANKA
28.9.2017
09.00-13.00
ZTMFBIH SŠC /Džamija Novi Travnik
29.9.2017
8:00
ZTMFBIH PERUTNINA PTUJ
30.9.2017
10.00-13.00