Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Mali imunološki seminar na pedijatrijskoj klinici