Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

14.JUNI MEĐUNARODNI DAN DARIVALACA KRVI