Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

XV Pedijatrijska ljetna škola sa međunarodnim učešćem