Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu