Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Svjetski dan darivalaca krvi