Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Događaji

14
JUN

Daruj krv. Daruj sad. Daruj redovno.

Cilj ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije  jeste skrenuti pažnju na značaj dovoljnih količina krvi u hitnim situacijama. U slučaju hitne potrebe za krv i krvne preparate većina ljudi će se zapitati: Šta mogu učiniti?, Kako mogu pomoći? Uloga pojedinca,

30
JUN

XV Pedijatrijska ljetna škola sa međunarodnim učešćem

U organizaciji  Pedijatrijske klinike UKCS održana je XV Pedijatrijska ljetna škola sa međunarodnim učešćem u periodu od 29. -30.05.2015. Po prvi put Z

21
APR

U sklopu Projekta autologne transplantacije perifernih matičnih ćelija

U sklopu Projekta autologne transplantacije perifernih matičnih ćelija periodu od 23.04.2013.god do 18.04.2014.god. Tim ljekara, biologa i medicinskih tehničara ispred Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH (dr Gorana Ahmetović-Karić, spec.transfuziolog, dr Elma Ćatović-Baralija, spec.transfuziolo

11
MAR

Obavljena edukacija i prvo izvođenje molekularne metode u određivanju slabih varijanti RHD antigena na DNK nivou.

Uz superviziju mr. molekularne biologije Lilić Marka iz Zagreba,   naš tim na čelu saspec. transfuziologom dr Aidom Đozo i dipl.biologom&n