Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

U fokusu

22
MAR

Koronavirusna infekcija / situacija: Koronavirus Obavještenje za davaoce krvi

 

08
MAY

DROPSI

Čast nam je i zadovoljstvo predstaviti vam novog člana našeg tima-DROPSI, koja nestrpljivo čeka druženje sa vama! Hvala Bhtelecom i Messer BiH koji su omogućili da ova vesela kapljica postane dio porodice darivalaca krvi!

03
NOV

2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu

Udruženje hematologa i transfuziologa na čelu sa dr med.sci Azrom Jahić organizovalo je 2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu (hotel Radon Plaza) od 26.-28.10.2017. godine. Dr Aida Đozo predsjednica Organizacionog odbo

13
JUN

IH 500 - potpuno automatizirani sistem za ID kartice instaliran u Odsjeku za imunohematološko testiranje

Kao rezultat višegodišnje uspješne saradnje i partnerstva sa kompanijama Bio- Rad Laboratories (SAD) i DiaHem(Hrvatska i BiH), Zavod je 23.05.2017. dobio savremeni, potpuno automatizovani uređaj za imunohematološka testiranja, IH- 500.

21
FEB

Tranzicija ISO 9001:2008 standarda na novi standard ISO 9001:2015

U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH od 30.01.2017.god. započete su aktivnosti u saradnji sa konsultantom Agencije QS Nijazom Alispahićem, dipl.ing. Lead Auditor, koje se odnose na tranziciju ISO 9001:2008 standarda na novi standard ISO 9001:2015. Cilj svih aktivnosti je prilagodba i u

21
FEB

U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH od 30.01.2017.god. započete su aktivnosti u saradnji sa konsultantom Agencije QS Nijazom Alispahićem, dipl.ing. Lead Auditor, koje se odnose na tranziciju ISO 9001:2008 standarda na novi standard ISO 9001:2015. Cilj svih aktivnosti je prilagodba i u

02
DEC

Obavijest o provedenom auditu od strane EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines&HealthCare)

15. i 16. 11.2016.god proveden je dvodnevni audit Zavoda od strane dva stručnjaka, predstavnika EDQM. V. Kiuru (šef kontrole kvaliteta krvnih pripravaka-Finska) i M. Pisacka (šef imunohematološkog odjela-Češka) obavili su audit sa akcentom na prikupljanje, test

14
APR

Recertifikacija Zavoda po standardu ISO 9001:2008

Recertifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH obavljen je 17. i 18.02.2016. god. prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i dostavljenom planu audita od strane dva nominirana auditora

13
MAR

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008

Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane&nbs