Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008

OBJAVLJENO 13.3.2013

Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane 2 nominirana auditora i 1 specijaliste eksperta, certifikacijske kuće Bureu Veritas. Audit tim je dao preporuku za izdavanje certifikata.

Certikikat je 12. marta 2013. u 12 sati, na svečanosti povodom obilježavanja 55 godina Zavoda, uručio gosp. Davor Turčić, direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Opseg certifikacije: PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROCESIRANJE, PRERADA,  ČUVANJE I DISTRIBUCIJA KRVI I KOMPONENATA KRVI

 


O cerifikacijskoj kući: Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Mjesto: Zagreb

Ulica: Radoslava Cimermana 64b

Telefon: 01/6529 398, Fax: 01/6539 481; 

Web stranice: www.bureauveritas.hr

Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije,
verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 550
ureda i laboratorija i 20000 zaposlenih, uspješno djeluje u 140 zemalja svijeta. Profesionalnost,
kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 60.000 tvrtki u svijetu.
Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i u
svijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatia
d.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification
koja posjeduje 27 akreditacija. Do danas je tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. certificirala više od 550
tvrtki različitih veličina i djelatnosti prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP i drugih.