Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

U toku je ralizacija projekta „Budi heroj daruj krv“ u saradnji Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i JU „Djeca Sarajeva“

OBJAVLJENO 08.3.2013

U toku je realizacija projekta „Budi heroj daruj krv“ u  saradnji Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i JU „Djeca Sarajeva“. U projektu učestvuju djeca iz Obaveznog programa vrtića: Iskrica i Leptirić, te OŠ Silvije Strahimir Krajnčević. Za mališane su oraganizovane radionice na temu Budi heroj daruj krv na kojima su djeca poslije kratke prezentacije medicinskog osoblja iz Zavoda nacrtali svoje viđenje darivanja krvi.