Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Obavijest za građanstvo u vezi sa pružanjem usluge – određivanje krvne grupe za potrebe unosa u novu ličnu kartu

OBJAVLJENO 04.4.2013

Usluga određivanja krvne grupe za potrebe unosa u novu ličnu kartu može se dobiti u Zavodu za transfuzijsku
medicinu FBiH.

Prijem zahtjeva i vađenje krvi  je svaki radni dan od 08-10 h u ambulanti 101.

Izdavanje potvrde je naredni dan od  9-10 h u ambulanti 101.

Usluga  se vrši na lični zahtjev stranke,  što znači plaća se po važećem tarifniku usluga Federalnog zavoda
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i iznosi 56,80 KM. Uplata se vrši direktno u ambulanti.

Napomena: Dobrovoljni davaoci krvi su izuzeti od plaćanja ove usluge. Njima će se izdati potvrda o krvnoj
grupi uz obaveznu provjeru identiteta i same krvne grupe brzom metodom.

Posebno se se naglašava da Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH neće vršiti prepise iz postojeće
dokumentacije u posjedu građana.