Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Rekordan odziv studenata, darivalaca krvi na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu

OBJAVLJENO 23.5.2013

Dana 21.05.2013 godine realizovana je akcija darivanja krvi na saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Akciji se odazvalo 67 studenata, što je ujedno rekordan broj prijavljenih u dosadašnjim akcijama na ovom fakultetu.

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH inače, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, realizuje akcije darivanja krvi na Saobraćajnom fakultetu dva puta godišnje, te se i u dosadašnjim akcijama uvijek odazivao veći broj studenata.

Ovim putem se zahvaljujemo menadžmentu fakulteta na njihovoj saradnji, a posebno studentima Saobraćajnog fakulteta na iskazanoj humanosti.