Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

U toku je nastavak realizacije projekta autologne transplantacije matičnih ćelija KCUS-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH

OBJAVLJENO 20.6.2013

U periodu od 30.05.2013. godine do 14.06.2013. godine u sklopu Programa autolognih transplantacija matičnih ćelija obavljen je drugi ciklus, i to:

  • Ekstrakorporalnom separacijom pripremljen je "graft" kod 4 pacijenta.
  • Ukupno je obavljeno 8 separacija.
  • Prikupljen je adekvatan broj pluripotentnih matičnih ćelija, obavljena krioprotekcija DMSO), kontinuirano zamrzavanje i čuvanje u tečnom azotu na -186 oC.
  • Obavljena je i reinfuzija pacijenta iz predhodnog ciklusa, pacijent je dobro reagirao, a laboratorijski i klinički parametri potvrdili su uspješnost transplantacije.


Rekapitulacija: U periodu od 23-04- do 14.06.2013. godine (50 dana) u dva ciklusa tretirano je ukupno 8 pacijenata i obavljena jedna reinfuzija.