Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

REALIZIRANA AKCIJA GRAWEŽŽIVOT

OBJAVLJENO 24.9.2013

Uposlenici GRAWE osiguranja dobrovoljno darivali krv


Uprava GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo organizovala je dana 15.08. 2013 godine akciju dobrovoljnog darivanja krvi GRAWEŽIŽIVOT, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Povodom realizacije te akcije, članica Uprave GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo Jasminka Turbo izjavila je: "U jedinstvu mnogih je snaga koja čini dobro. Doprinijeti tome dužžnost je svakoga od nas. Ovo je moto naššeg osnivača, koji mi kao drušštveno odgovorna kompanija sa dugogodiššnjom  tradicijom njegujemo i danas. Stoga smo organizirali dobrovoljnu akciju darivanja krvi GRAWEŽŽIVOT - Poklon koji ŽŽIVOT znači. Veoma smo zadovoljni odzivom našših zaposlenika i zaposlenika našših poslovnih partnera, koji su odlučili darivati svoju krv kako bi spasili nečiji  žživot, a spasiti žživot je višše nego dužžnost svakog pojedinca". 

Već dugi niz godina u prostorijama GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo pored zaposlenika učešće u akciji dobrovoljnog darivanja krvi uzimaju i poslovni saradnici iz drugih kompanija. Ovu priliku dr. Gorana Ahmetović-Karić, specijalista transfuziolog iz Zavoda za transfuzijsku medicinu  FBiH, je iskoristila da pozove i sve druge dobronamjerne kompanije i građane da uzmu učešće  u ovoj i sličnim dobrovoljnim akcijama. "Ovim putem pozivamo sve građane da se pridružže ovakvim akcijama tokom čitave godine, obzirom da su potrebe za krvlju i krvnim pripravcima svakodnevne. Svako od nas se nekada u žživotu možže naći u situaciji da mu je krv potrebna, a izdvajanjem malo vaššeg vremena možžete učestvovati u spaššavanju nečijeg žživota bez šštete po sopstveni", kazala je ona.