Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Implementacija informacionog sistema za transfuzijsku medicinu

OBJAVLJENO 30.5.2014

Potpisivanjem ugovora 27.05.2014. godine između Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH i firme Wizard d.o.o. Mostar 
zvanično je započela implementacija informacionog sistema RGB Renovatio.RGB Renovatio je jedini bosansko hercegovački sistem koji detaljno obrađuje radne procese vezane za transfuzijsku djelatnost. RGB Renovatioje organizovan u više logičkih cjelina: Davalaštvo, Pacijenti, Produkti, Marketing, Statistika, 
Instrument manager i Renovatio Mobile tj. terenska verzija sisitema.

Implementacijom ovog sistema biti će zadovoljeni standardi u transfuzijskoj medicini odnosno ISBT 128 standard 
koji predstavlja sistem za identifikaciju, označavanje i obradu krvi i cellular therapy produkata putem međunarodnih 
standarda. Implementacija cjelokupnog sistema će trajati šest mjeseci odnosno od juna 2014 do decembra 2014. 
Treba istači da je RGB Renovatio sistem uspješno implementiran u sljedećim transfuzijskim ustanovama: 
Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Regionalni medicinski centar 
"Dr. Safet Mujić" Mostar, Kantonalna bolnica Zenica, Sveučilišna klinička bolnica Mostar.