Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Održana radionica na temu Edukacija za izradu projekata

OBJAVLJENO 23.7.2014

U prostorijama Ministarstva finansija FBiH održana je radionica na temu " Edukacija za izradu  projekata". Radionica je 
održana u srijedu 16.07.2014 godine s ciljem edukacije uposlenika Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za izradu i 
pripremu kvalitetnih projekata. Moderatorica radionice bila je Tatjana Muhić, konsultant za federalno ministarstvo
finansija na projektu “Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno 
upravljanje javnim investicijama-PIP-DIP“ koji podržava Sida (Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj). 
Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo  gđa Tatjana Muhić je na praktičan i nesebičan način prenijela prisutnim 
uposlenicima. Ovim putem želimo da se zahvalimo ljubaznom i susretljivom osoblju Ministarstva finansija FBiH, a
naročito gospođi Tatjani Muhić na podršci i korisnim savjetima koji su od velike važnosti za budući rad Zavoda.