Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Mali imunološki seminar na pedijatrijskoj klinici

OBJAVLJENO 24.11.2014

Na pedijatrijskoj klinici je 05.11.održan mali imunološki seminar u organizaciji pedijatara koji se bave ovom 
problematikom. Predmet interesa su primarne imunodeficijencije, prvenstveno njihova laboratorijska dijagnostika.
Zavod za transfuzijsku medicinu je dao svoj mali doprinos “osvjetljavanju”ove problematike, te su ljekari iz Zavoda 
( dr Aida Đozo, dr Elma  Ćatović - Baralija i dr Ajša Zildžić) pripremili prezentaciju na temu
” Titar izohemaglutinina- korist ili ne u dijagnostici primarnih imunodeficijencija? 
Prezentacija je veoma dobro primljena i evidentan je interes koji vlada među _pedijatrima i ljekarima drugih specijalnosti 
koji imaju dodir sa ovom ne tako zanemarljivom patologijom.
Diskusija je bila vrlo konstruktivna i urodila je zajedničkim idejama i projektima koji bi se mogli inicirati.

 

Galeriju možete pogledati ovdje.