Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Učešće Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH u Simpoziju 10.godina transplantacije matičnih ćelija hematopoeze u KCUS

OBJAVLJENO 26.1.2015

Udruženje hematologa i transfuziologa u saradnji sa KCU Sarajevo je  18. decembra 2014. godine u  Hotelu Europa 
organizovalo Simpozij kojim obilježava 10 godina autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze u KCU Sarajevo.
Simpozij je otvorio prof. dr. Damir Aganović, generalni direktor KCUS, a prisutnima su se obratili i prof. dr. Mithat 
Haračić, doc. dr. Alden Prcić, savjetnik za transpalntaciju KCUS, doc. dr. 
Alma Sofo –Hafizović, voditelj tima za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze u KCUS-u, prim. mr. dr. Vildan Bijedić, šef Klinike za hematologiju i Slavko Stanić, pacijent kojem su uspješno transplantirane matične ćelije hematopoeze.

Simpozij je važan kako za medicinsku javnost, tako i za cijelu zajednicu. Na Simpoziju su stručnjaci iz Tima za 
transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze KCU Sarajevo i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH prikazali 
dosadašnja dostignuća i rezultate rada.

Mr sci. dr Elma Ćatović-Baralija  i dr Gorana Ahmetović-Karić su prezentovale rad “Rezultati prikupljanja hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi u  Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH”, a Mr sci. Amela Šahović, dipl biolog i Mr sci. Sanela Sićanica, dipl.biolog su prikazale rad pod nazivom ”Kriokonzervacija 
hematopoetskih matićnih ćelija mobilizirane periferne krvi u ZZTMFBIH”. 

Ovim su se prikazali rezultati i značaj Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH kao važna karika multidisciplinarnog 
tima za transplantaciju matičnih ćelija.