Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Posjeta Kliničko bolničkom centru Osijek- Odjel transfuzije (17 i 18.februar 2015.god.)

OBJAVLJENO 09.3.2015

Prema unaprijed dogovorenom firma d.o.o. Farma, poslovni partner Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, omogućila 
je dvodnevnu posjetu tima ljekara, tehničara na čelu sa direktoricom Zavoda dr Jasminkom Kurilić transfuzijskom odjelu 
KBC Osijek.

U čast našeg dolaska upriličen je veoma srdačan i svečan doček od strane direktorice dr Marine Samardžije, glavnog 
tehničara Dalibora Ratića i ostalih uposlenika čime smo bili veoma prijatno iznenađeni, te nismo krili svoje 
oduševljenje i zadovoljstvo.

Ova posjeta osim prijateljskog ima edukativni karakter.

Jedan od glavnih povoda za organizaciju i realizaciju ove posjete svakako je upoznavanje sa radom i opisom poslova u 
odsjeku za prikupljanje,proizvodnju, distribuciju krvi i krvnih produkata kao i odsjeku za  osiguranje i kontrolu kvaliteta. 

Uvidjeli smo da postoji potreba za upoznavanjem tehnika rada koje namjeravamo uvesti u našu svakodnevnu praksu-prikupljanje trombocita iz BC-a, kao i puliranje trombocita.

 Posjeta je od velike koristi i važnosti za našu ustanovu,što će svakako pridonijeti kvaliteti naših proizvoda.

 

Ekipa u sastavu: dr Jasminka Kurilić-direktorica, dr Sanela Dostović-Halilović, dr Alma Ljuca

                            Edin Karić v..m.t., Merima Mehić m.t., Senahid Hodžić m.t.