Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Stručna posjeta KBC Rebro –Zagreb i Zakladi „Ana Rukavina“

OBJAVLJENO 18.3.2015

Od 04. - 05. marta 2015.g. direktorica Zavoda Prim.dr. Jasminka Kurilić posjetila je klinički zavod za transfuzijsku 
medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Rebro (Centar za tkivnu tipizaciju, Odjel za aferezu i Banku ćelija), 
Zakladu Ana Rukavina i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa organizacijom i radom Registra dobrovoljnih davalaca hematopoetskih matičnih ćelija
i saradnja sa Zakladom „Ana Rukavina“.

 

Organizacije koje su uključene ovaj u program liječenja transplantacijom su:

1. Zaklada „Ana Rukavina“- prikuplja uzorke za tipizaciju i dio finansiranja reagenasa za tipizaciju

2. Centar za tkivnu tipizaciju-  HLA tipizacija

3. Hematološka klinika- pacijent koji čeka transplantat ili donor  hematopoetskih matičnih ćelija iz registra 
(hrvatskog ili evropskog ili svjetskog) 

4. Odjel za aferezu- prikupljanje hematopoetskih matičnih ćelija od  podobnog donora

5. Registar donora hematopoetskih matičnih ćelija

6. Zavod zdravstvenog osiguranja- daje Riješnja/Odobrenja za pretragu registra i troškove uvoza-izvoza- transporta prikuljenog transplantata

7. Ministarstvo za rad i socijalnu skrb-dio finansiranja i Odobrenja

Zaklada Ana Rukavina: Postoji od 2007.godine. Direktorica Zaklade je gđa Marija Rukavina a UO upravlja Zakladom. 
Zaklada koristi prostor od 200 m2 u centru grada dobijen od grada Zagreba. Zaposlene su 3 djevojke  (sekretar, 
ekonomistica i novinarka) i nekoliko volontera). Medicinski direktor je hematolog, dr Mirando Mrsić koji je bio doktor 
Ane Rukavine a sada je ministar. Zaklada organizuje akcije širom Hrvatske gdje se prijavljuju  dobrovoljni davaoci 
hematopoetskih matičnih ćelija i prikuplja uzorke dobrovoljnih davalaca hematopoetskih matičnih ćelija. Angažovana je 
i plaćena 1 medicinska sestra a po potrebi i 2. Prikupljanje uzoraka prijavljenih davalaca je u cijeloj Hrvatskoj, 
a vikendom najćešće. Često je prisutan (poželjan je uvjek) i ljekar iz Registra na akcijama da pruži sve informacije 
prijavljenim davaocima. Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar je već pristala da bude pokrovitelj svih 
djelatnosti Zaklade.

Zaklada  je opskrbljena sa medicinskim materijalom za vađenje uzoraka krvi za tipizaciju. Promotivni materijal i 
pristupnice na svim mjestima obezbjeđuje Zaklada. Dobrovoljni davaoci hematopoetskih stem ćelija nakon popunjavanja 
Pristupnice daju 7 ml pune krvi u epruvetu za HLA tipizaciju.

Registar dobrovoljnih davalaca hematopoetskih matičnih , Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu ima zasebno 
organizacijsko ustrojstvo dok pravnu osobnost ostvaruje kao i ostale organizacijske jedinice KBC Zagreb. 
Time se jamči potrebno finansijsko i administrativno poslovanje.

Ljekar koji radi u Registru je ovlašteni ljekar s potrebnim stručnim znanjem u području transplantacije 
hematopoetskih matičnih stanica. U svom radu ljekar ima potpunu stručnu autonomnost. 

Registar mora imenovati poslovnog administrativnog tajnika s potrebnim stručnim znanjem iz ove djelatnosti.

Registar mora osigurati stalnu zaposlenost svih bitnih funkcionalnih jedinica tokom svog redovnog radnog vremena, 
u odgovarajućem broju i odgovarajućih kvalifikacija. Izvan radnog vremena mora se osigurati dostupnost za hitne 
slučajeve.

Registar upravlja bazom podataka koja sadrži informacije bitne za transplantaciju s nesrodnim potencijalnim 
darivateljima krvotvornih matičnih stanica u obliku pseudonima (inicijali), koji se redovito ažuriraju i to najmanje jednom 
godišnje.

Zahtjeve za pretraživanjem nesrodnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za bolesnike u Hrvatskoj i u  inozemstvu 
prihvaća i obrađuje isključivo Registar.

Registar daje popise HLA podudarnih darivatelja s njihovim inicijalima prema trenutnom stupnju   znanstvenog i 
tehničkog znanja svim ustanovama koje sudjeluju ili provode liječenje alogenom transplantacijom bez odlaganja 
(odjelima za pretraživanje, stranim registrima, transplantacijskim centrima).

Registar mora osigurati pretraživanje svim transplantacijskim centrima koji se njime koristekao posrednikom u postupku
pretraživanja, a posjeduju akreditaciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi republike Hrvatske ili EBMT/JACIE-a akreditaciju ili ekvivalentnu akreditaciju neke druge organizacije.

 

Sve organizacije (laboratoriji, transplantacijski centri, jedinice za traženje i Zaklada „Ana Rukavina“) koje sarađuju s 
Registrom moraju poštivati za njih utvrđene standarde.

Između Registra i Zaklade „Ana Rukavina“ sklopljen je  sporazum o saradnji.

Preporuka je da Registar radi na stjecanju akreditacije JACIE.

Registar sarađuje sa svim organizacijama koje su uključene u program liječenja transplantacijom

 

Transplantacijski tim akreditiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi republike Hrvatske ili EBMT daje pozitivno 
mišljenje o inicijativi ljekara bolesnika koji temeljem Pravilnika o liječenju transplantacijom krvotvornih matičnih stanica 
postavlja indikaciju i pokreće postupak pretraživanja darivatelja

 

Sponzori ove posjete bili su firma Jasika i NVO Mala.

 

Galeriju možete pogledati ovdje.