Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

IZVJEŠTAJ O DRUGOM NADZORNOM AUDITU

OBJAVLJENO 25.3.2015

Drugi nadzorni audit Sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH obavljen je 
11.03.2015. god. prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i dostavljenog programa i plana audita od strane dva
auditora certifikacijske kuće Bureau Veritasa.

Na uvodnom sastanku kojem su prisustvovali Direktorica Zavoda Prim.dr Jasminka Kurilić, rukovodioci Odsjeka te 
auditori govorilo se o više poboljšanja koja su napravljena u protekloj godini:

- novi prostor Odsjeka za transfuziju na lokaciji KCUS-a

- u potpunosti sprovedena informatizacija Zavoda

- novi saradnici i volonteri

- razvoj autologne transplantacije za odrasle te za pedijatrijsku populaciju

Konstatovano je da je i dalje opseg djelatnosti Zavoda nepromijenjen i odnosi se na prikupljanje, testiranje, preradu, 
čuvanje i distribuciju krvi i krvnih sastojaka.

Djelatnici Zavoda usvojili su većinu preporuka i opservacija sa prve nadzorne posjete certifikacijske kuće , te je 
pregledom ustanovljeno da su sve neusklađenosti zatvorene.

Prihvaćanjem preporuka i opservacija od strane auditora došlo je do poboljšanja koja su kao takva prepoznata i od 
strane UO i NO Zavoda.

Nakon uvodnog sastanka proveden je audit obilaskom Zavoda prema već unaprijed dostavljenom planu te prikazan 
sažetak rezultata audita u vidu slijedećih preporuka i opservacija :

Preporuke:

- razmotriti potrebu formiranja Tima za kvalitetu kojeg bi činili rukovodioci Odsjeka

- server sobu uskladiti s preporukama i dobrom praksom informacijske sigurnosti

-razmotriti otvaranje zasebne particije na serveru za dostupnost posljednjih važećih dokumenata. 

Opservacije:

-poboljšati prenošenje znanja i stečenog iskustva sa starijih uposlenika na mlađe

-preispitivanje sistema kvalitete prema Poslovniku o kvalitetu

-definisati odgovorne osobe za svaku neusklađenost

- ocjenu dobavljača uključiti u sistem na svim nivoima.

Akcenat je stavljen na Upravljanje dokumentacijom tj. definisati način upravljanja vanjskim dokumentima 
(zakonima, propisima, direktivama, standardima). 

Dat je i konačan zaključak audita koji se odnosi na značajan napredak u organizacijskom i 
informatičkom povezivanju odjeljenja/odsjeka Zavoda te u skladu s tim se očekuje i dalji razvoj sistema upravljanja 
kvalitetom.

Prilike za poboljšanje nalaze se u sistemskom rješavanju svih problema bilo kroz svakodnevne razgovore i zapažanja, 
bilo kroz interne i eksterne audite. Jake strane sistema su opredijeljenje za kvalitetom i razvojem kao i vizija direktorice 
Zavoda.