Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

USPJEŠNO ZAVRŠENE PRVE AUTOLOGNE TRANSPLANTACIJE PERIFERNIH MATIČNIH STANICA KOD DVA PEDIJATRIJSKA PACIJENTA

OBJAVLJENO 14.4.2015

U decembru mjesecu 2014.godine urađeno je prvo, a u januaru 2015.godine i drugo izdvajanje hematopoetskih matičnih stanica iz periferne krvi kod dva pedijatrijska pacijenta.

Ovo je prva procedura ove vrste urađena u Bosni i Hercegovini, a zahtjevala je multidisciplinarnu saradnju više timova. U proces su uključeni timovi sa pedijatrije, tim sa patologije, hemodijalize i tim sa transfuzije. Veliku zahvalnost dugujemo i našim supervizorima, stručnjacima iz firme Medicon, Beograd, koji su oba puta bili uz nas kao i našim kolegama sa hematološke klinike KCUS koji su svojim iskustvom pomogli u organizaciji ovog procesa.

 Tim Zavoda za transfuzijsku medicinu koji je  učestvovao  u ovom procesu autologne transplantacije za pedijatrijske pacijente, čine: mr. sci.dr. Elma Ćatovović- Baralija, specijalista transfizijske medicine, mr. sci. Amela Šahović dipl. biolog, mr.sci, Sanela Sičanica dipl.biolog, dr. medicine Kenan Mehić, ing.MLD (medicinsko laboratorijske dijagnostike) Selim Arifović i med. sestra Šahza Kadrispahić. Edukacija članova tima Zavoda za transfuzijsku medicinu je obavljena u Italiji,  Sloveniji i Zagrebu. Edukacija u Sarajevu obavljena je od strane stručnjaka firme Medicon, firme iz Beograda.

Ovaj tim Zavoda za transfuzijsku medicinu  je prikupio od pacijenta njegove matične stanice hematopoeze postupkom leukafereze, odnosno pokupio matične stanice iz cirkulirajuće krvi. Za ovaj postupak tim Zavoda je koristio aparat Optia iz Zavoda kojeg su privremeno prebacili na Pedijatrijsku kliniku. Postupak prikupljanja matićnih stanica trajao je 5 sati. Prikupljeni leukoferat (matične stanice) zamrznut je u 2 kese u Zavodu za transfuzijsku medicinu, u tečnom azotu na minus 196 stepeni celzijusovih. U februaru 2015.godine uspješno je završena transplantacija izdvojenih matičnih stanica kod prve pacijentice, a krajem mjeseca marta.2015.godine i kod drugog pedijatrijskog pacijenta.