Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

8. TRANSFUZIJSKI DANI

OBJAVLJENO 01.7.2015

13.- 15. 05. održani “OSMI TRANSFUZIJSKI DANI” u Zagrebu u KBC Rebro.

dr Đozo Aida i dr Dostović- Halilović Sanela prisusutvovale simpozijumu.

Glavna tema bila je “Patient blood managament”(PBM). Nameće se novi koncept u transfuzijskoj medicini, 
koji racionalno koristi ljudske resurse, tj. i krv pacijenta i resurse davalaca krvi, koji su ograničeni. 
Ovdje je potreban “multidisciplinarni” pristup, kako bi se promijenila “kultura” i “način razmišljanja”, ali bez 
minimalnih zakonskih okvira sigurno nema ozbiljnijeg pristupa implementaciji vodiča dobre prakse.

Ovom prilikom dr Đozo i dr Dostović Halilović posjetile su i Zavod za transfuzijsku medicinu republike Hrvatske . dr Đozo je bila na Odjelu za imunohematološko testiranje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi, gdje je dobila 
osnovne informacije o organizaciji, opremi i metodologiji rada. Također, posjetila je i Odjel za tipiziranje trombocita , 
gdje se, zahvaljujući ljubaznosti dr Maje Tomičić, rukovodioca Odjela, upoznala sa osnovama rada ovog Odjela. 
Evidentno je da postoji veliki interes i potreba da se u FBiH uvede metoda tipizacije i identifikacije trombocitnih antigena, 
odnosno antitijela.Kako je prisutan trend porasta potrošnje koncentrata trombocita u liječenju naših pacijenata, tako se,
kao nus- pojava uvećava i rezistencija( refraktarnost) pacijenata na navedene preparate. 
To je i jedno od glavnih indikacionih područja za izvođenje ove analize.

Prema već unaprijed dogovorenom dr Dostović-Halilović je posjetila Odjel za osiguranje i kontrolu kvaliteta gdje je 
od strane dr Jadranke Gulan te ostalih uposlenih upoznata sa aktivnostima Odjela i metodama koje se koriste u 
kontroli kvaliteta krvnih pripravaka.