Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Edukacija za specijalizante/subspecijalizante

OBJAVLJENO 13.11.2015

Poštovani,                                                                                         

      Edukacija za specijalizante/subspecijalizante  koji dio svog specijalističkog staža iz transfuzijske medicine

obavljaju u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH  odvijaće se u  sljedećim terimima:

 

godina 

mjesec

        dan

2015

oktobar

12. ( ponedjeljak )

2015

novembar

16. ( ponedjeljak )

2016

februar

15. ( ponedjeljak )

2016

mart

14. ( ponedjeljak )

 

 Specijalizanti se trebaju  javiti najmanje 30 dana ranije sa uputnicom i kopijom rješenja Federalnog ministarstva

 zdravstva,kao i odrediti termin u kojem žele pohađati teoretsku i praktičnu nastavu. 

Edukacija počinje u 9 sati u konziliju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH 

 II Sprat Soba br. 209

Termini za mjesec oktobar su popunjeni.

 

Za dodatne informacije javiti se na broj :

 

Rukovodiocu odsjeka za edukaciju i nučnoistraživački rad

Dr. med. Sc.  Elvedin Landzo

033 567 329

drelandzo@gmail.com