Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Edukacija za specijalizante/subspecijalizante

OBJAVLJENO 29.4.2016

 koji dio svog specijalističkog staža iz transfuzijske medicine obavljaju u ZZTM F BiH
 u 2016/17 godini odvijaće se u  sljedećim terinima:

 

godina 

mjesec

dan

2016

oktobar

17 ponedjeljak

2016

novembar

14 ponedjeljak

2017

februar

13 ponedjeljak

2017

mart

13 ponedjeljak

 

  

Specijalizanti se trebaju  javiti 30 dana ranije i donijeti odgovarajuću uputnicu Edukacija
počinje u 9 sati u Konziliju Zavoda Za dodatne informacije javiti javiti se lićno, 
e-mailom ili telefonom.

Rukovodilac Centra za edukaciju
i naucnoistrazivacki rad
Dr. med. sc.  Elvedin Landzo
drelandzo@gmail.com