Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Edukacija za specijalizante/subspecijalizante

OBJAVLJENO 01.11.2016

Edukacija za specijalizante/subspecijalizante  koji dio svog specijalističkog staža iz transfuzijske 

medicine obavljaju u ZZTM F BiH  u 2016/17 godini odvijaće se u  sljedećim terinima:

 

godina 

mjesec

dan

2016

oktobar

17 ponedjeljak

2016

novembar

14 ponedjeljak

2017

februar

13 ponedjeljak

2017

mart

13 ponedjeljak

  

Specijalizanti se trebaju  javiti MINIMALNO 30 dana ranije i donijeti odgovarajuću uputnicu

Edukacija počinje u 9 sati u konziliju Zavoda. Za dodatne informacije javiti javiti se lićno,

e-mailom ili telefonom

 

                                                                                        Rukovodilac Centra za           

                                                                                edukaciju i naucnoistrazivacki rad  

                                                                                    Dr. med. Sc.  Elvedin Landzo

                                                                                        drelandzo@gmail.com