Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu

OBJAVLJENO 03.11.2017

Udruženje hematologa i transfuziologa na čelu sa dr med.sci Azrom Jahić organizovalo je 2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu (hotel Radon Plaza) od 26.-28.10.2017. godine. Dr Aida Đozo predsjednica Organizacionog odbora i dr mr sci. Elma Ćatović- Baralija, prim. dr Jasminka Kurilić, direktorica ZTMFBiH, te prof. Meliha Sakić, iznijele su organizaciju ovog zahtjevnog, ali uspjelog Kongresa.
Značajan doprinos Kongresu dale su i prof.dr Alma Sofo-Hafizović predsjednica Naučnog odbora, te doc. dr Sunita Ćustendil- Delić, također ispred Naučnog odbora.

Kongresu je prisustvovao veliki broj međunarodnih gostiju i učesnika, te veoma cijenjeni profesori i gosti. Tokom Kongresa posjetioci su imali priliku slušati preko stotinu načnih radova iz oblasti hematologije, transfuziologije, koagulacije,  kao i pedijatrijske hematoonkologije.

Nakon pozdravnih govora domaćina Kongresa, predstavnika Naučnog i Organizacionog odbora, Kongres je otvoren prezentacijom Prof. Ercument Ovali (ACIBADEM) sa temom: “Cellular manipulation in hematopoetic stem cell transplantation”.

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva u oblasti: transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, hematopatologije, bolesti koagulacije, organizacije transfuzijske medicine, dobrovoljnog davalaštva, testiranja, pripreme komponenata krvi, pedijatrijske hematologije, kliničke transfuzije, te kontrole kvaliteta (hemovigilanse).

 

Zaključci kongresa su sljedeći:

Hematologija je dostigla zavidan nivo rezultata spram teških izazova sa kojima se susreće. Ovo je oblast u medicini u kojoj je za posljednjih 20 godina postignut veliki napredak, tako da se novine i rezultati u ovoj oblasti prenose i na mlađe kolege.Naglašeno je da je nacionalni interes zasigurno alogenična transplantacija pacijenata, koja se već obavlja u FBIH, ali u nedovoljnom obimu i kapacitetu, te je treba osnažiti i podržati.

 

Transfuzijska medicina, također doživljava svoju afirmaciju suočena sa narastajućim zahtjevima struke i svih interesnih skupina. Prateći savremena svjetska dostignuća u oblasti transfuziologije, transfuzija u većini centara u rutinsku praksu uvodi savremene metode konzervacije krvi, različite vidove davanja krvi, koncept usmerene hemoterapije, a u skladu sa naučnim saznanjima sukcesivno uvodi testiranja krvi davalaca na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu prenijeti transfuzijom. I ovdje bi sigurno nacionalni interes bio NAT testiranje svih donacija u BiH, na  čemu treba ustrajati.

Neslužbeni dio Kongresa uključivao je Ceremoniju svečanog otvorenja u Muzeju Aleje Ambasadora na Bentbaši, a drugog dana Kongresa upriličena je svečana večera u Kongresnoj dvorani hotela Radon Plaza. 

Zahvaljujemo se i sponzorima koji su omogućili da se kongres realizuje:

Abbot, TuzlaFarm, SarajevoFarm, Octapharma, Roche, Celgene, Acibadem, Takeda, Phizer, Novartis, Medicalpark, InelBH, Amicus, Diahem,BioGnost BiH.

Zahvaljujemo se i ISBT -u  na podršci,  kao i tehničkom organizatoru kongresa, agenciji Pro Optimus Tours.

 Galeriju možete pogledati ovdje.