Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

OBJAVLJENO 13.3.2020

 

Sarajevo, 12.03.2020.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), te da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas novu pooštrenu Naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva. Ova Naredba od 12.03.2020. zamjenjuje Naredbu od jučer, to jest 11.03.2020, a u istoj stoji:   

 

  1. Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.
  2. Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da na području kantona/županije obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.
  3. Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.
  4. Preporučuje se pučanstvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštita javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih stožera kantonalanih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.
  5. Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na  visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedeno je osobna odgovornost.
  6. Svom pučanstvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.
  7. Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Federaciji BiH da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
  8. Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Federaciji BiH da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
  9. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federacije BiH.  Rok: kontinuiran do daljnjeg.

      10. Ovom naredbom zamjenjuje se Naredba broj: 01-33-1426/20 od 11.03.2020. godine.

     11. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

Posebno pozivamo sve medije da objavljuju preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od infekcije koje su dostupne na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo:

http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov

https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/

 

 

Zlatan Peršić

Stručni savjetnik za odnose s javnošću

Federalno ministarstvo zdravstva