Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Hvala vam što ste 365 dana uvijek tu za druge!

OBJAVLJENO 15.6.2020

 Hvala vam što ste 365 dana uvijek tu za druge!
SVIM DARIVAOCIMA KRVI ČESTITAMO SVJETSKI DAN DARIVALACA KRVI
           ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBiH