Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Upitnik o zadovoljstvu darivalaca krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH

OBJAVLJENO 06.10.2020


Upitnik o zadovoljstvu darivalaca krvi u  Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH