Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Certifikacija Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH

OBJAVLJENO 27.1.2021

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH na sjednici 30.12.2020.god. je donio odluku o izdavanju certifikacije Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH.

Zavodu je nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača, od strane Komisije za certifikaciju zavoda, dodijeljen “Certifikat za zdravstvenu ustanovu koja ispunjava certifikacijske standarde sigurnosti za transfuzijsku medicinu (ver.2014.) u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Certifikacija podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite, kao i izdavanja certifikata od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Zavod je uz angažman cjelokupnog kolektiva ispunio 100,00% certifikacijskih standarda sigurnosti za transfuzijsku medicinu (ver.2014).

Ovom uspjehu doprinijelo je snažno opredjeljenje Menadžmenta Zavoda za ulazak u proces certifikacije, uspostavu i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta u pružanju usluga.

https://zimbra.bih.net.ba/service/home/~/?auth=co&loc=bs&id=86775&part=2

https://zimbra.bih.net.ba/service/home/~/?auth=co&loc=bs&id=86775&part=5