Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TIKA podržala projekat od značaja za pacijente koji su na terapiji krvnim komponentama

OBJAVLJENO 19.8.2021

Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA) realizovala je projekat od značaja za pacijente koji su na terapiji krvnim komponentama. Radi se o savremenom potpuno automatizovanom uređaju koji omogućava izdvajanje krvnih komponenti i pripremu lijeka za pacijente, na način koji je u skladu sa EU i svjetskim standardima! Savremena transfuzijska praksa temelji se na upotrebi komponenti krvi, a ne primjenu pune krvi. Automatski ekstraktor za razdvajanje krvi na eritrocite, plazmu i trombocite doprinosi dodatnoj sigurnosti krvne komponente i kvaliteti transfuzijskog liječenja. Zahvaljujemo se što je TIKA prepoznala važnost ove ustanove od strateškog značaja i uopšte za projekte TIKA-e koja nastoji pružiti podršku svim slojevima društva u Bosni i Hercegovini.