Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Historijat Zavoda

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH je najstarija i jedina samostalna institucija u oblasti transfuzijske medicine u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine je zdravstvena ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti “Sl.novine F BiH“ br.29/97/ upisane u sudski registar Kantonalnog sauda u Sarajevu broj: 065-0-Reg:06-00175603.10/06.
Osnovna djelatnost Zavoda je prikupljanje krvi zajedno sa humanitarnim organizacijama, klubovima i udruženjima dobrovoljnih davalaca krvi . Čuvanje i distribucija krvi i krvnih komponenata, osiguranje stanovništva zdravstvenim i drugim ustanovama lijekove proizvode iz krvi, obavlja dijagnostička ispitivanja i transfuzijsko liječenje. Pored naprijed navedenih poslova obavlja i slijedeće poslove:

  • oblikuje doktrinu i uskladjuje promjenu jedinstvenog standarda u prikupljanju krvi i obradi krvnih Komponenata, laboratorijskom, transfuzijskom testiranjui i indikaciji za transfuzijsko liječenje
  • usklađuje i nadzire stručni rad u zavodima i bolnicama iz ove oblasti
  • provodi kontrolu kvaliteta, reagenasa i preparata u transfuziologiji

Zavod djeluje kao jedinstvena organizaciona cjelina, a obavlja svoju djelatnost na lokalitetu Zavoda u Čekaluši 86. i na lokalitetu ul. Bolnička 25 (UKCS).
Više o strukturi i djelatnosti Zavoda pogledajte ovdje.