Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

ORGANIZACIJSKA CJELINA:
ODJELJENJE ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE

LOKALITET: Bolnička 25 (UKCS)
Telefon: 033/ 297- 372
e-mail: imunohematologija@ztmfbih.ba
Radno vrijeme: 0 - 24h

Uposlenici:
Ljekar specijalista transfuziolog: dr Ajša Zildžić, tel. 298-597
6 medicinskih tehničara
Odgovorni tehničar: Maida Andelija, diplomirana med. sestra

Osnovna djelatnost Odsjeka:

Odjeljenje za imunohematološko testiranje lokalitet Bolnička 25 (UKCS) je funkcionalni i organizacijski dio Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH

Odsjek obavlja slijedeće poslove i zadatke kliničke transfuzije:

 • potražuje krv i krvne pripravke od Federalnog zavoda
 • čuva i izdaje krv i krvne pripravke
 • predtransfuzijsko testiranje
 • vodi evidencije i dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona
 • prati efekte transfuzije krvi i krvnih pripravaka
 • i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona.

Pregled klinika koje Odsjek snabdijeva krvnim pripravcima:

  Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju
  KUM
  Klinika za anesteziju i reanimaciju
  Intenzivna njega
  Abdominalna hirurgija
  GAK
  Torakalna hirurgija
  Glandularna hirurgija
  Urologija
  Ortopedija - trauma
  Neurohirurgija
  Plastična hirurgija
  GEIK
  ORL i MFH
  Očna klinika