Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

ODJELJENJE ZA IMUNOHEMATOLOšKO TESTIRANJE

ORGANIZACIJSKA CJELINA: ODJELJENJE ZA IMUNOHEMATOLOšKO TESTIRANJE - ZAVOD

telefon: 033 567 319 i 567 315
e-mail: imunohematologija@ztmfbih.ba

Rukovodilac Odjeljenja: Prim. dr Đozo Aida,spec.transfuziolog
Odgovorni tehničar: Emir Musić, dipl. med. teh.,

Vrijeme vađenja uzoraka krvi svakim radnim danom od 07:30-10:00 h u Ambulanti 101.
Pacijenti moraju imati prateću dokumentaciju, tj. uputnicu iz DZ, ambulante porodične medicine, Zavoda za zaštitu zdravlja žena i materinstva, Opće bolnice,ili UKCS i odobrenje ako je iz drugog kantona, kao i ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Pacijenti koji nemaju urednu dokumentaciju,sami snose troškove analize prema važećem cjenovniku. Pacijenti/trudnice prije uzorkovanja krvi mogu doručkovati.

Izdavanje nalaza je od 13:30-14:30 h naredni radni dan, a nalazi mogu biti dostavljeni i putem e-maila. Uzorci za kliničke pacijente primaju se od 0-24 h, kao i hitni slučajevi, koji se završe po hitnom postupku.

Vrste analiza koje se rade u Odjeljenju za imunohematološko testiranje:

 1. Ambulantni pacijenti: krvna grupa, ICT, DCT (indirektni, direktni COOMBS-ov test)
 2. Trudnice-prva kontrola: krvna grupa + Rh faktor, ICT
 3. Trudnice (RH negativne)-druga i naredne kontrole: ICT
 4. Klinički pacijenti:krvna grupa, ICT, DCT
 5. Novorođenčad-krvna grupa i DCT
 6. Interereakcija-pretransfuzijski test kompatibilnosti (uz zahtjev za krvnim pripravkom)
 7. Identifikacija antieritrocitnih antitijela (IAT, enzim)
 8. Rh fenotip
 9. Određivanje slabog RhD (Rh D weak)
 10. Određivanje eritrocitnih antigena:
  • Antigen P1
  • Antigen Le(a), Le(b)
  • Antigen Lu(a), Lu(b)
  • Antigen K, k , Kp(a), Kp(b)
  • Antigen Jk(a), Jk(b)
  • Antigen M, N, S, s
  • Antigen Fy(a), Fy(b)
 11. ICT(polispecifični, monospecifični)
 12. DCT(polispecifični, monospecifični)
 13. DC Screening (IgG, IgM, IgA, C3d, C3c)
 14. Titar antieritrocitnih antitijela
  • titar toplih aglutinina
  • titar hladnih aglutinina
  • titar izohemaglutinina A1, B
  • titar imunih anti A1, anti B
 15. Adsorpcija antieritrocitnih antitijela