Olimpijski bazen Otoka
 
Olimpijski bazen Otoka je omogućio da darivaoci krvi koji imaju dvadest i više darivanja mogu koristiti:
 
- Usluge sa pogodnostima korištenja Tarife II zvaničnog cjenovnika Olimpijskog bazena Otoka.
- Korištenje posebne mjesečne karte po cijeni od 10,00KM termini dvaput sedmično, ukupno osam puta mjesečno u unaprijed tačno utvrđenim terminima kako slijedi:
 
a) Ponedjeljak/srijeda od 13.00 do 14.00 sati ili od 14.00 do 15.00 sati;
b) Utorak/četvrtak od 13.00 do 14.00 sati ili od 14.00 do 15.00 sati;
c) Petak od 10.00 do 12.00 sati ili od 12.00 do 14.00 sati.
d) Subota od 12.00 do13.00 sat
e) Nedjelja od 07.00 do 09.00 sati ili od 12-14.00 sati
  
Gore navedene pogodnosti, usluge i benefite darivaoci krvi će ostvarivati uz pokaz potvrde o višestrukom darivanju koju izdaje Zavod.
JU “Gradski Muzeji” Sarajevo 
 
JU “Gradski Muzeji” Sarajevo je omogućila da darivaoci krvi koji imaju deset i više darivanja mogu koristiti besplatnu kartu za posjetu i obilazak Olimpijskog Muzeja u Sarajevu za četrdeset darivaoca krvi u toku jednog mjeseca. 
 
Gore navedene pogodnosti, usluge i benefite darivaoci krvi će ostvarivati uz pokaz potvrde o višestrukom darivanju koju izdaje Zavod.

Svjetski dan darivalaca krvi obilježava se svake godine 14. juna. 

Prvi Svjetski dan davalaca krvi obilježen je 14. juna, 2004. godine, a u junu 2005., na skupštini Svjetske zdravstvene organizacije ministri zdravstva iz cijelog svijeta jednoglasno su dali izjavu o potpori dobrovoljnim, neplaćenim davaocima krvi. Donijeli su rezoluciju kojom su 14. juni proglasili Svjetskim danom davalaca krvi u čast nobelovca dr. Karla Landsteinera, rođenog 14. juna 1868. godine koji je razvio sistem određivanja krvnih grupa.

Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o značaju i potrebi za sigurnom krvlju, te je ujedno i prilika da se zahvalimo svim dobrovoljnim davaocima krv.kako bi krv bila dostupna za sve kojima je potrebna.


KOAGULACIONI POREMEĆAJI

Za testove za koagulopatije (veliki koagulogram), testove za trombofiliju, testove za ispitivanje funkcije trombocita, PCR analiza za detekciju genskih mutacija i D-Dimere potrebno je zakazati termin! 

Zakazivanje termina na broj: 033 567-316, vršiti će se svaki radni dan u terminu 11:30h-13:00h. Naručivanje će vršiti medicinski tehničar Odsjeka. 

HEMOFEREZA I KRIOPREZERVACIJA

Transfuzija trombocita se primjenjuje onim pacijentima kod kojih je broj trombocita toliko smanjen da je nedovoljan da spriječi krvarenje što može dovesti i do životne ugroženosti, pacijentima koji boluju od malignih bolesti, od leukemije i drugih bolesti krvi, pacijentima kojima su transplantirani organi te u drugim stanjima kod kojih su trombociti nezamjenjiva terapija. Iz svake jedinice krvi koja se dobija od dobrovoljnih darivalaca, mogu se pripremiti trombociti. 

Na odsjeku se također izvode i terapijske aferezne procedure, i to u sklopu procesa autologne transplantacije odraslih pacijenata i djece, rade se procedure izdvajanja autolognih hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi te njihova automatska kontrolisana krioprezervacija i storniranje u kriospremnicima na -196 C sa tečnim azotom do momenta reinfuzije u proces transplantacije. 


KOAGULACIONI POREMEĆAJI

Za testove za koagulopatije (veliki koagulogram), testove za trombofiliju, testove za ispitivanje funkcije trombocita, PCR analiza za detekciju genskih mutacija i D-Dimere potrebno je zakazati termin! 

Zakazivanje termina na broj: 033 567-316, vršiti će se svaki radni dan u terminu 11:30h-13:00h. Naručivanje će vršiti medicinski tehničar Odsjeka. 

HEMOFEREZA I KRIOPREZERVACIJA

Transfuzija trombocita se primjenjuje onim pacijentima kod kojih je broj trombocita toliko smanjen da je nedovoljan da spriječi krvarenje što može dovesti i do životne ugroženosti, pacijentima koji boluju od malignih bolesti, od leukemije i drugih bolesti krvi, pacijentima kojima su transplantirani organi te u drugim stanjima kod kojih su trombociti nezamjenjiva terapija. Iz svake jedinice krvi koja se dobija od dobrovoljnih darivalaca, mogu se pripremiti trombociti. 

Na odsjeku se također izvode i terapijske aferezne procedure, i to u sklopu procesa autologne transplantacije odraslih pacijenata i djece, rade se procedure izdvajanja autolognih hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi te njihova automatska kontrolisana krioprezervacija i storniranje u kriospremnicima na -196 C sa tečnim azotom do momenta reinfuzije u proces transplantacije. 


Ko može darivati krv?

Darivalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se ljekarskim pregledom, te provjerom nivoa hemoglobina, utvrdi da darivanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primjenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sljedeći kriteriji::

 • Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja
 • Teža od 50 kg
 • Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L(Hct = 0.38) za muškarce 
 • Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L(Hct = 0.4) za žene
 • Interval između davanja krvi je 3 mjeseca(12 nedelja) za muškarce i 4 mjeseca (16 nedelja) za žene

Darivanje krvi korak po korak

Darivanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno!

Posebna priprema za darivanje krvi nije potrebna, kao ni poseban režim nakon darivanja krvi, ali da bi se što bolje osjećali pri darivanju krvi, pogotovo ako je to prvo darivanje, određeni savjeti bi mogli da budu od koristi.
Preporučuje se da prije darivanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvjesnu količinu tečnosti.

 1. Upitnik za darivaoce krvi

Pri svakom dolasku darivalac daje svoje osnovne podatke, te ispunjava Upitnik za darivaoce krvi.

Pri popunjavanju Upitnika za darivaoca, koji se sastoji od niza pitanja na koje je neophodno dati iskrene odgovore jer su u funkciji brige i za zdravlje darivaoca koji želi da daruje krv kao i bolesnika kome će ta krv biti primenjena svojim potpisom darivalac potvrđuje da savjesno i sa punom odgovornošću stoji iza datih odgovora. Darivanje krvi ne treba da bude odraz samo želje da se pomogne drugima, već i svijesti o potencijalnim rizicima primjene date krvi. Osoba koja želi da darivanjem krvi pomogne drugima mora biti sigurna da ovim činom neće ugroziti onoga kome želi da pomogne. Ova sigurnost se postiže edukacijom i samoisključivanjem u slučaju postojanja rizičnih stanja i ponašanja kao i iskrenim odgovorima na pitanja pri ljekarskom pregledu.

 1. Određivanje hemoglobina  i krvne grupe

Medicinski tehničar /ka će iz kapi krvi uzetoj iz Vašeg prsta odrediti nivo hemoglobina i krvnu grupu

 1. Pregled darivalaca

Nakon određivanja hemoglobina slijedi ljekarski pregled. Ljekar će Vam izmjeriti krvni pritisak i uzeti anamnezu, te procijeniti da li možete darivati krv.

 1. Darivanje krvi

Iskusni medicinski tehničar odabire venu u lakatnoj jami i bezbolno uvodi iglu u venu.

 1. Zahvalni obrok

Nakon darivanja krvi zavoj na pregibu lakta ne treba skidati sljedeća dva sata. Tog dana treba da se unosi tečnosti nešto više nego uobičajeno (za 3-4 čaše vode). Mogu se obavljati uobičajene aktivnosti. Treba izbjegavati teži fizički rad ili vježbe kao što su podizanje tereta najmanje 4 sata posle darivanja krvi. Izbegavati žurbu, pušenje bar 2 sata, alkohol bar 8 sati, dugotrajno stajanje, pregrijane prostorije. Tog dana ne kretati kao vozač na dug i naporan put niti obavljati rizičan posao (npr.penjanje, rad na skeli i sl.).

Krvne grupe - rezerve

 • krvna grupa A+11%
 • krvna grupa A-12%
 • krvna grupa B+63%
 • krvna grupa B-39%
 • krvna grupa AB+23%
 • krvna grupa AB-5%
 • krvna grupa 0+6%
 • krvna grupa 0-21%