ODSJEK ZA DETEKCIJU KOAGULACIONIH POREMEĆAJA

Telefon: +38733567316
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
RADNO VRIJEME ZA UZIMANJE UZORAKA KRVI: svaki radni dan 7:30 - 10:00
RADNO VRIJEME ZA PODIZANJE NALAZA: svaki radni dan 13:30-14:30
Uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza se vrši u ambulantni br. 102 na I spratu. 

Napomena: Za testove za koagulopatije (veliki koagulogram), testove za trombofiliju, PCR analiza za detekciju genskih mutacija i D-Dimere potrebno je zakazati termin!

Zakazivanje termina na broj: 033 567-316, vršiti će se svaki radni dan u terminu 11:30h-13:00h. Naručivanje će vršiti medicinski tehničar Odsjeka.

TIM LABORATORIJE:

 • 1 ljekar - specijalista transfuziolog-rukovodilac laboratorije
 • 1 ljekar - specijalista transfuziolog
 • 1 ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • 1 dipl.biolog
 • 1 medicinski tehničar

DJELATNOST LABORATORIJE ZA DETEKCIJU KOAGULACIONIH POREMEĆAJA

  • dijagnostika urođenih i stečenih koagulopatija
  • dijagnostika urođenih i stečenih trombofilija
  • kontrola i praćenje oralne antikoagulantne terapije
  • kontrola i praćenje žena sa trombofilijom u trudnoći
  • učestvovanje u naučnim projektima
 • međunarodna saradnja

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Ispitivanje poremećaja hemostaze

Ispituju se pacijenti

 1. koji imaju sklonost ka krvarenju - hemoragijski sindromi
  • urođeni ili stečeni poremećaji vaskulopatije
  • poremećaji funkcije i broja trombocita
  • neodstatak faktora koagulacije ili prisustvo inhibitora faktora
 1. Pacijenti koji imaju sklonost ka trombozi
  • pacijenti s manifestnom trombozom ili
  • pacijenti koji imaju povećan rizik za nastanak tromboze
  • žene sa komplikacijama trudnoće (ponavljani gubici trudnoće ili venske tromboze)

TESTOVI:

 1. Skrining testovi hemostaze (PT, APTT, TT, broj trombocita, fibrinogen i test euglobulinske fibrinolize).
 2. Ispitivanje aktivnosti faktora koagulacije (fibrinogen, FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII za dijagnozu urođenih i stečenih koagulopatija
 3. Ispitivanje aktivnosti von Willebrandovog faktora.
 4. Otkrivanje prisustva i diferencijalna dijagnoza inhibitora koagulacije (inhibitori faktora koagulacije i lupus antikoagulans)
 5. Testovi za dijagnozu diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK)

Zakazivanje ispitivanja i informacije na telefon: +387 33 567 316

LABORATORIJSKA DIJAGNOZA TROMBOFILIJA

Na odjeljenju je ispitano više hiljada pacijenata sa tromboembolijskim komplikacijama i žena sa komplikacijama u trudnoći koje se odnose na ponavljane gubitke trudnoće i/ili venski tromboembilizam. Kod ovih pacijenata se obavezno radi:

 1. skrining testovi hemostaze (PT, APTT, broj trombocita, fibrinogen)
 2. specifični testovi visokog prioriteta za dokazivanje prisustva trombofilije

- biološka aktivnost antitrombina III,

- proteina C,

- proteina S,

- prisustvo APC-R

- lupus antikoagulansa

 1. Zavisno od dobijenih rezultata dodatno se rade dopunske PCR analize, detekcija genskih mutacija ( polimorfizmi) na genima za FV ( Faktor V), FII (Faktor II), kao i na genu za enzim MTHFR 677 (metilentetrahidrofolat reduktaza). Za sve analize koje su neophodne u dijagnozi urođene i stečene trombofilije uzorci se od pacijenta uzimaju u zakazanim terminima što olakšava i ubrzava postupak postavljanja dijagnoze


Zakazivanje ispitivanja i informacije na telefon: +387 33 567 316

KONTROLA ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE

Poseban segment aktivnosti se odnosi na praćenje bolesnika kod kojih se primenjuje antikoagulantna terapija. Za ove pacijente postoji organizovana kontrola koja se obavlja svakim radnim danom, a podrazumijeva :

- određivanje protrombinskog vremena (INR)

- određivanje doze lijeka u odnosu na dobijeni rezultata

- praćenje i pripremu ovih pacijenata za sve planirane invazivne pretrage, vađenje zuba, hirurške intervencije

Zakazivanje kontrola i konsultacije na telefon: +387 33 567 316

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ KANTONA SARAJEVO

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ OSTALIH KANTONA

PACIJENTI

DARIVAOCI

Krvne grupe - rezerve

 • krvna grupa A+11%
 • krvna grupa A-12%
 • krvna grupa B+63%
 • krvna grupa B-39%
 • krvna grupa AB+23%
 • krvna grupa AB-5%
 • krvna grupa 0+6%
 • krvna grupa 0-21%

COVID-19

Informacije i kontakti

Direktorica
 
 
 
 
Kabinet direktora 
Direktorica
Prim. mr sci. dr Aida Đozo,
specijalista transfuziolog,
subspecijalista Imunohematologije
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odsjek za promociju davalaštva
+387 33 567 335
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

RADNO VRIJEME

 • Laboratorijski odjel za trudnice i ambulantne pacijente - termini u kojima pacijenti mogu podići svoj nalaz imunohematoloških i imunogenetskih testiranja su sljedeći:
  ponedjeljak - petak od 13:30 do 15:00 sati
 • Uzimanje uzoraka krvi ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:00 sati
 • Termini za rad s trudnicama u savjetovalištu su sljedeći:
  utorak - četvrtak od 13:30 do 15:00 sati
 • Dobrovoljno darivanje krvi:
  ponedjeljak - petak od 07:30 do 18:30 sati (subota - shodno potrebama)

 • *Navedeni termini nisu dostupni za dane državnih i vjerskih praznika