Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH je najstarija i jedina samostalna institucija u oblasti transfuzijske medicine u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine je zdravstvena ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti “Sl.novine F BiH“ br.29/97/ upisane u sudski registar Kantonalnog sauda u Sarajevu broj: 065-0-Reg:06-00175603.10/06.

Osnovna djelatnost Zavoda je prikupljanje krvi zajedno sa humanitarnim organizacijama, klubovima i udruženjima dobrovoljnih davalaca krvi. Čuvanje i distribucija krvi i krvnih komponenata, osiguranje stanovništva zdravstvenim i drugim ustanovama lijekove proizvode iz krvi, obavlja dijagnostička ispitivanja i transfuzijsko liječenje. Pored naprijed navedenih poslova obavlja i slijedeće poslove:

- oblikuje doktrinu i usklađuje promjenu jedinstvenog standarda u prikupljanju krvi i obradi krvnih komponenata, laboratorijskom, transfuzijskom testiranjui i indikaciji za transfuzijsko liječenje

- usklađuje i nadzire stručni rad u zavodima i bolnicama iz ove oblasti

- provodi kontrolu kvaliteta, reagenasa i preparata u transfuziologiji

Zavod djeluje kao jedinstvena organizaciona cjelina, a obavlja svoju djelatnost na lokalitetu Zavoda u Čekaluši 86. i na lokalitetu ul. Bolnička 25 (UKCS).

Više o strukturi i djelatnosti Zavoda pogledajte ovdje.

DARIVAOCI

PACIJENTI

Krvne grupe - rezerve

  • krvna grupa A+35%
  • krvna grupa A-22%
  • krvna grupa B+67%
  • krvna grupa B-45%
  • krvna grupa AB+34%
  • krvna grupa AB-12%
  • krvna grupa 0+15%
  • krvna grupa 0-22%

COVID-19

Informacije i kontakti

Glavna sestra Kabinet direktora
E-mail:
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktorica Prim. dr Aida Đozo
Direktorica
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Glavna sestra Mr. Lejla Rožajac
Glavna sestra
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Lokacija Adresa: Čekaluša 86
71000 Sarajevo
lokacija ZTMFBiH
Pravna služba Pravna služba
+387 33 567 310
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Finansije Finansije
+387 33 567 320
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Tehnički poslovi Tehnički poslovi
+387 33 567 307
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba zaštite Služba zaštite
+387 33 567 311
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zahvale

Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Vaš visok nivo profesionalizma, stručnosti i etičnost u radu vrijedan je svakog poštovanja. Hvala vam na svemu što činite za naše društvo.
Akcije koje organizirate odraz su velike i dobrotvorne duše. Cijeneći vaš trud i rad, iskreno vam se zahvaljujemo na saradnji.