Dostići najviše standarde: u postizanju izvrsnosti, u motiviranosti i zadovoljstvu davalaca krvi, kupaca, korisnika i zaposlenika i društvenom značaju, statusu i ugledu Zavoda. Postati referalni i federalni lider i ustanova za pružanje usluga visokog kvaliteta iz oblasti transfuzijske djelatnosti. Dostići poslovnu izvrsnost na najekonomičniji način.

U Zavodu se primjenjuje i održava uspostavljen, dokumentiran, certificiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.  

Temelj ovog sistema upravljanja kvalitetom čine sljedeći principi:

PRINCIP 1 – USMJERENJE PREMA ZAINTERESIRANIM STRANAMA

Zavod nastoji da prepozna i što potpunije razumije potrebe zainteresiranih strana i da prema njima postupa odgovorno, stručno i profesionalno.

PRINCIP 2 –  LIDERSTVO

Direktor i rukovodioci su odgovorni za vođenje i motiviranje organizacionih cjelina radi postizanja uspjeha i kontinuiranog unapređenja kvaliteta u svim poslovnim procesima. 

PRINCIP 3 – PUNA UKLJUČENOST ZAPOSLENIH

Većim zalaganjem svih zaposlenih, višim nivoom inovativnosti i kreativnosti i jačanjem osjećaja pripadnosti ostvarit ćemo povezivanje pojedinačnih ciljeva sa našim strateškim ciljevima.

PRINCIP 4 – PROCESNI PRISTUP

Odgovarajućim aktivnostima Zavoda upravlja se kao procesima, čime je omogućeno efikasno ostvarivanje strateških ciljeva.

PRINCIP 5 – SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU

Identificiranje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima, kao sistemom, doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih ciljeva.

PRINCIP 6 – TRAJNO POBOLJŠANJE

Trajno poboljšanje je zadatak svih zaposlenika.

PRINCIP 7 – ODLUČIVANJE NA TEMELJU ČINJENICA

Efektivno odlučivanje temelji se na analizi podataka i informacija.

PRINCIP 8 – PARTNERSKI ODNOS SA DOBAVLJAČIMA

Zavod nastoji ostvariti dobru poslovnu vezu sa svojim dobavljačima tako što ih uključuje u sistem kvaliteta i razvija partnerske odnose sa njima.

Naša Politika kvaliteta je da:

- PROPAGIRAMO DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI,

- RADIMO NA DOBROBITI ČUVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI TRANSFUZIJSKOG LIJEČENJA BOLESNIKA,

- POSLOVNI PROCESI BUDU USMJERENI NA STICANJE POVJERENJA I ZADOVOLJSTVO SVIH ZAINTERESIRANIH,

- STALNO POBOLJŠAVAMO NAŠ SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA NAJVIŠIM SVJETSKIM STANDARDIMA,

- POTIČEMO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI.

Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo:

- primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2015,

- stalnim usavršavanjem našeg osoblja,

- primjenom savremene informatičke podrške i najsavremenijih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje.

DARIVAOCI

PACIJENTI

Krvne grupe - rezerve

  • krvna grupa A+35%
  • krvna grupa A-22%
  • krvna grupa B+67%
  • krvna grupa B-45%
  • krvna grupa AB+34%
  • krvna grupa AB-12%
  • krvna grupa 0+15%
  • krvna grupa 0-22%

COVID-19

Informacije i kontakti

Info telefon i email ZTMFBIH
+387 33 567 300
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktorica Prim. dr Aida Đozo
Direktorica
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Glavna sestra Mr. Lejla Rožajac
Glavna sestra
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Lokacija Adresa: Čekaluša 86
71000 Sarajevo
lokacija ZTMFBiH
Pravna služba Pravna služba
+387 33 567 310
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Finansije Finansije
+387 33 567 320
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Tehnički poslovi Tehnički poslovi
+387 33 567 307
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba zaštite Služba zaštite
+387 33 567 311
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zahvale

Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.