Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Javne nabavke


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvjestaj o vrijednosti pojedinacnih ugovora za sve dobavljace za nabavke izuete od primjene ZJN
Izvjestaj o vrijednosti pojedinacnih ugovora za sve dobavljace
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke kese
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala za molekularno testiranje D i ABO statusa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga reciklaze medicinskog otpada
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa i repromaterijala za procesuiranje mikro kartica AUTO VUE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog materijala
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke potrosnog laboratorijskog materijala
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke SERVISNI DIJELOVI ZA APARATE TECHNO, LYRA, SWING, SAXO, IH 500
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke materijal za rad na aparatu SPECTRA OPTIA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa i repromaterijala za rad na aparatu WADIANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odrzavanja i nadogradnje novih verzija softvera
Obrazac pracenja realizacije ugovora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku biofotometra
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku separatora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa i repromaterijala za rad na aparatu BCS XP
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za LUMINEX
Obrazac pracenja realizacije ugovora
Obrazac pracenja realizacije ugovora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za molekularnu koagulaciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa za SSO tipizaciju na Luminex apartu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog namjestaja
Odluka o obustavi postupka za nabavku garderobnih ormara
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku duplex kesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagencija za PCR - SSP tipizacije lokusa sa ukljucenom taq polimerasom
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijal za ciscenje i higijenu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garderobnih ormarica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagenasa za procesuiranje mikrokartica Auto Vue
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za promociju davalastva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagensi za aparat za procesuiranje gel kartica Wadiana 8XT
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ostalog potrosnog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagencija za NAT testiranje na aparatu Cobas s201
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja mrežne i računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i regenasa za imunohematolosko testiranje DDK i pacijenata
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke ostali potrosni materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku SOKA ZA DDK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kesa za krv za zamrzavanje hematopoetskih matičnih ćelija i DMSO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tečnog azota
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kesa za krv LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Kesa za krv LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Kesa za krv LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagencija za PCR- SSP tipizaciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala za molekularno testiranje D i ABO sistema
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bakrenih nozica za sterilni konektor
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Certifikacija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala za rad na separatoru Amicus
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Reagenasa za potvrdno testiranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku seruma za određivanje krvnih grupa
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke Vrećice za zamrzavanje hematopoetskih matičnih ćelija i DMSO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagencija za detekciju HLA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za ledjenje uzoraka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagencija za rad na aparatu ARCHITECT
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mikrokiveta Hemocue Hb301
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zahvalnog obroka za DDK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku REAL TIME PCR
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku soka za DDK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa za CDC seroloske tipizacije HLA antigena
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga servisiranja i odravanja vozila
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke potrosnog laboratorijskog materijala za tkivnu tipizaciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mikrokiveta za Hemocue Hb
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vaga mjesalica za krv
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Setovi za pooliranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku RiR za aparat BCSXP
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Četverostruke kese
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Trostruke kese.tiff
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku VREĆICA ZA ZAMRZAVANJE MATIČNIH ĆELIJA
Odluka o po izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrsnog materijala za rad na separatoru AMICUS
Odluka o po izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za back aparat Arhitect i1000SR
Odluka o ponitenju postupka javne nabavke Telekomunikacijske usluge - fiksna telefonija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagenasa za SSO TIPIZACIJU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagenasa za imunohematolosko testiranje DDK i pacijenata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frizidera za SSP
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku setova za pooliranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stamparskoknjigovezačkih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telekomunikacijskih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tečnog azota
Odluka o ponistenju postupka nabavke sanitetskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanje i nadogradnja novih verzija softvera
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagncija za detekciju HLA antitijela za rad na aparatu LUMINEX.
Odluka o ponistenju postupka nabavke kancelarijskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku repromaterijala i reagncija za ispitivanje koagulacionih poremećaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mikrokiveta za aparat Hemocue Hb 301