Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Misija Zavoda

Efikasna zdravstvena ustanova usmjerena na ostvarenje planiranih performansi uz maksimalno uvažavanje zahtjeva dobrovoljnih davalaca krvi, pacijenata i korisnika i pružanje zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta usluga. Kontinuiranim ulaganjem u postojeće i nove proizvode, razvojem proizvoda i usluga te edukacijom zaposlenika promovirati kvalitetu i društveno odgovorno ponašanje. Unapređenje kvaliteta i sigurnosti liječenja pacijenata i pružanja usluga.