Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Odjeljenje za kolekciju krvi

ODSJEK ZA PROMOCIJU DAVALAŠTVA

Odsjek za promociju  davalaštva  je dio Odjeljenja za kolekciju krvi. Osnovne aktivnosti Odsjeka su:

  • motivacija i regrutacija stanovništva za dobrovoljno davanje krvi,
  • pripremanje i sprovođenje godišnjih planova akcija prikupljanja krvi,
  • neposredna organizacija akcija davanja krvi u svim sredinama na teritoriji FBiH. 

Na poslovima organizovanja i sprovodjenja akcija darivanja krvi, angažovani su saradnici za organizaciju  i promociju davalaštva krvi,  referenti na analizi podataka i evidenciji darivalaca krvi i rukovodilac  Odsjeka Maida Šalaga- Baždar

Ukoliko želite da zakažete akciju davrianja krvi u vašoj sredini možete nas kontaktirati na telefone:
033 567302, 033 567304  ili na e-mail: animacija@ztmfbih.ba