Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE I OSTALE IMUNOHEMATOLOSKE PRETRAGE

  COOMBS TEST, DIREKTNI(DCT) I INDIREKTNI (ICT), TITAR ANTITIJELA itd.)

  VAĐENJE KRVI: Radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 07:30h do 10:00h u ambulanti 101 I sprat. Posebna priprema korisnika naših usluga nije potrebna.

  IZDAVANJE NALAZA: Radnim danom od 13:30h do 14:30h. Ukoliko po nalaz dolazi druga osoba treba znati datum i godinu rođenja te JMBG osobe za koju podiže nalaz. Postoji mogućnost slanja nalaza putem e-mail-a. Prema hitnosti i složenosti pojedinih pretraga: Krvna grupa Hitna: do 2 sata Redovna: za 24 sata

  NAPLATA USLUGA: Ako stranka traži pretrage bez uputnice, traženi laboratorijski testovi naplaćuju se odmah prema važećem cjenovniku ZTMFBiH-a. Za svaku izvršenu naplatu izdaje se uplatnica

  PROMJENA PREZIMENA I/ILI IMENA STRANKE: Za stranke koje su kod nas već upisane u Informacioni sistem dozvoljeno je promijeniti prezime i/ili ime ukoliko su zadovoljeni slijedeći uslovi: Stranka mora pokazati zdravstvenu knjižicu (ili zamjenski dokument) s novim prezimenom i/ili imenom gdje mora pisati JMBG

  PRIJEM UZORAKA IZVAĐENIH U UGOVORNIM USTANOVAMA I POPRATNE DOKUMENTACIJE: Redovni prijem: radnim danom (od ponedjelja do petka) od 07:30h do 15:00h Hitni prijem: svakim danom od 00:00h do 24:00h

  Napomena: NA PROPRATNOJ DOKUMENTACIJI MORA PISATI IME, PREZIME I POTPIS MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOJI JE VADIO KRV,KAO I VRIJEME I MJESTO VAĐENJA.

  IZDAVANJE NALAZA: Dostavljačima/vozačima ugovornih ustanova. Privatnim osobama. Elektronskom poštom.

  REKLAMACIJE: Kako bismo poboljšali kvalitetu našeg rada molimo Vas da sve primjedbe i reklamacije upišete u odgovarajući obrazac i ubacite u sandučić.

ODSJEK ZA DETEKCIJU KOAGULACIONIH POREMEĆAJA

  Uzimanje uzoraka krvi svaki radni dan od 07:30 do 10:00

  Podizanje nalaza INR-a i APTT-a isti dan od 13:30 do 14:30

  Uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza se vrši u ambulantni br. 102 na I spratu ZZTMFBiH

  Nalazi velikog koagulograma podižu se naredni radni dan u terminu od 13:30 do 14:30

  Postoji mogućnost slanja nalaza putem e-mail-a

  Posebna priprema korisnika naših usluga nije potrebna

  Napomena: Za testove za koaguplopatije ( veliki koagulogram ) , testove za trombofiliju, testove za ispitivanje funkcije trombocita, PCR analiza za detekciju genskih mutacija i D-Dimere potrebno je zakazati termin!

  Zakazivanje termina na broj: 033 567-316, vršiti će se svaki radni dan u terminu 11:30h-13:00h. Naručivanje će vršiti medicinski tehničar Odsjeka.

CENTAR ZA TKIVNU TIPIZACIJU

  RADNO VRIJEME ZA UZIMANJE UZORAKA KRVI: svaki radni dan 7:30 - 10:00

  RADNO VRIJEME ZA PODIZANJE NALAZA: svaki radni dan 13:30-14:30

  Uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza se vrši u ambulantni br. 101 na I spratu. Za sve informacije i zakazivanje termina možete nas pozvati na broj: 033 567-313; tipizacija@ztmfbih.ba

  Odgovorna osoba :Elma Fejzić, magistar bioloških nauka

  SPISAK ANALIZA I METODE RADA CENTRA ZA TKIVNU TIPIZACIJU:
 • tipizacija antigena HLA sistema klase I (CDC metoda)
 • tipizacija antigena HLA sistema klase I i II (PCR-SSP metoda- Sequence Specific Primers) i PCR-SSO metoda-Sequence Specific Oligos) Luminex tehnologija fluoroanalizator na mikrosferama.
 • tipizacija HLA B27 antigena (CDC metoda i PCR-SSP metoda)
 • panel reaktivnih antitijela HLA- PRA (CDC metoda, ELISA metoda i metoda na lumex aparatu)
 • test unakrsne reakcije- cross-mach (CDC metoda)
 • tipiziranje HLA-DQA1 antigena na visokoj rezolociji (PCR-SSP metoda)
 • Za serološku metodu (CDC) potrebna je jedna vakutainer epruveta 9 ml sa antikoagulansom heparinom- Tipizacija klase I i tipizacija antigena HLA-B27.

  Za molekularne metode (PCR-SSP; PCR-SSO potrebna je jedna vakutainer epruveta 5 ml sa antikoagulansom EDTA- Tipizacija klase I i klase II HLA antigena.

  Za test panel reaktivnih antitijela PRA potrebna je jedna vakutainer epruveta 5 ml bez antikoagulansa.

Usluge Zavoda se naplaćuju prema važećem Tarifniku Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH"

 Kompletan tarifnik može se preuzeti na linku Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

U priloženoj tabeli je lista najčešće traženih usluga u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH

cjenovnik usluga