Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Uspješna akcija u Goraždu

OBJAVLJENO 23.11.2018

 
U toku mjeeca oktobra organizovana je akcija darivanja krvi u saradnji sa CK GOražde.
Već tradicionalno, akcija je bila uspješna i odlično organizovana.
 Ovim putem želimo se zahvaliti Crvenom križu Goražde na uspješno organizovanoj akciji
kao i građanima Goražda na humanosti!