Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Okrugli sto na temu "Izrada strategije promoviranja davalaštva i prikupljanja krvi"

OBJAVLJENO 14.7.2021

Okrugli sto na temu "Izrada strategije promoviranja davalaštva i prikupljanja krvi" , održan je 25.06.2021.god u Sarajevu na kojem su svoje učešće dali predstavnici transfuzioloških službi, centara i zavoda na području Federacije BiH i Brčko distrikta, te predstavnici kantonalnih struktura Crvenog Križa/krsta zajedno sa Crvenim Križom/krstom Federacije BiH . Fokus diskusije je bio na temu "Davalaštvo u vrijeme pandemije Covid-19- izazovi, potrebe za krvlju i krvnim pripravcima /usaglašenost akcija Crvenog Križa/krsta sa potrebama transfuzija.Inicijator održavanja okruglog stola je Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH zajedno sa Crvenim Križom/krstom F BiH.Zahvaljujemo se svim učesnicima koji su odvojili vrijeme, iznijeli svoja iskustva ,način rada ,poteškoće koje su imali i kako su ih prevazišli,što je vrlo dragocjeno i značajno za dalji rad i napredovanje ,kako za naše dragocjene darivatelje krvi, tako i za naše pacijente.