Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Vizija Zavoda

Dostići najviše standarde: u postizanju izvrsnosti, u motiviranosti i zadovoljstvu davalaca krvi, kupaca, korisnika i zaposlenika i društvenom značaju, statusu i ugledu Zavoda. Postati referalni i federalni lider i ustanova za pružanje usluga visokog kvaliteta iz oblasti transfuzijske djelatnosti. Dostići poslovnu izvrsnost na najekonomičniji način.

U Zavodu se primjenjuje i održava uspostavljen, dokumentiran, certificiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Temelj ovog sistema upravljanja kvalitetom čine sljedeći principi:

  PRINCIP 1 – USMJERENJE PREMA ZAINTERESIRANIM STRANAMA
  Zavod nastoji da prepozna i što potpunije razumije potrebe zainteresiranih strana i da prema njima postupa odgovorno, stručno i profesionalno.
  PRINCIP 2 – LIDERSTVO
  Direktor i rukovodioci su odgovorni za vođenje i motiviranje organizacionih cjelina radi postizanja uspjeha i kontinuiranog unapređenja kvaliteta u svim poslovnim procesima.
  PRINCIP 3 – PUNA UKLJUČENOST ZAPOSLENIH
  Većim zalaganjem svih zaposlenih, višim nivoom inovativnosti i kreativnosti i jačanjem osjećaja pripadnosti ostvarit ćemo povezivanje pojedinačnih ciljeva sa našim strateškim ciljevima.
  PRINCIP 4 – PROCESNI PRISTUP
  Odgovarajućim aktivnostima Zavoda upravlja se kao procesima, čime je omogućeno efikasno ostvarivanje strateških ciljeva.
  PRINCIP 5 – SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU
  Identificiranje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima, kao sistemom, doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih ciljeva.
  PRINCIP 6 – TRAJNO POBOLJŠANJE
  Trajno poboljšanje je zadatak svih zaposlenika.
  PRINCIP 7 – ODLUČIVANJE NA TEMELJU ČINJENICA
  Efektivno odlučivanje temelji se na analizi podataka i informacija.
  PRINCIP 8 – PARTNERSKI ODNOS SA DOBAVLJAČIMA
  Zavod nastoji ostvariti dobru poslovnu vezu sa svojim dobavljačima tako što ih uključuje u sistem kvaliteta i razvija partnerske odnose sa njima.

  Naša Politika kvaliteta je da:
  • PROPAGIRAMO DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI,
  • RADIMO NA DOBROBITI ČUVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI TRANSFUZIJSKOG LIJEČENJA BOLESNIKA,
  • POSLOVNI PROCESI BUDU USMJERENI NA STICANJE POVJERENJA I ZADOVOLJSTVO SVIH ZAINTERESIRANIH,
  • STALNO POBOLJŠAVAMO NAŠ SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA NAJVIŠIM SVJETSKIM STANDARDIMA,
  • POTIČEMO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI.

  Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo:
  • primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2015,
  • stalnim usavršavanjem našeg osoblja,
  • primjenom savremene informatičke podrške i najsavremenijih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje.