Olimpijski bazen Otoka
 
Olimpijski bazen Otoka je omogućio da darivaoci krvi koji imaju dvadest i više darivanja mogu koristiti:
 
- Usluge sa pogodnostima korištenja Tarife II zvaničnog cjenovnika Olimpijskog bazena Otoka.
- Korištenje posebne mjesečne karte po cijeni od 10,00KM termini dvaput sedmično, ukupno osam puta mjesečno u unaprijed tačno utvrđenim terminima kako slijedi:
 
a) Ponedjeljak/srijeda od 13.00 do 14.00 sati ili od 14.00 do 15.00 sati;
b) Utorak/četvrtak od 13.00 do 14.00 sati ili od 14.00 do 15.00 sati;
c) Petak od 10.00 do 12.00 sati ili od 12.00 do 14.00 sati.
d) Subota od 12.00 do13.00 sat
e) Nedjelja od 07.00 do 09.00 sati ili od 12-14.00 sati
  
Gore navedene pogodnosti, usluge i benefite darivaoci krvi će ostvarivati uz pokaz potvrde o višestrukom darivanju koju izdaje Zavod.
JU “Gradski Muzeji” Sarajevo 
 
JU “Gradski Muzeji” Sarajevo je omogućila da darivaoci krvi koji imaju deset i više darivanja mogu koristiti besplatnu kartu za posjetu i obilazak Olimpijskog Muzeja u Sarajevu za četrdeset darivaoca krvi u toku jednog mjeseca. 
 
Gore navedene pogodnosti, usluge i benefite darivaoci krvi će ostvarivati uz pokaz potvrde o višestrukom darivanju koju izdaje Zavod.

Krvne grupe - rezerve

  • krvna grupa A+11%
  • krvna grupa A-12%
  • krvna grupa B+63%
  • krvna grupa B-39%
  • krvna grupa AB+23%
  • krvna grupa AB-5%
  • krvna grupa 0+6%
  • krvna grupa 0-21%